தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(TNPSC) தேர்வில் கேட்கப்பட்ட 3000 பக்கங்களை கொண்ட கேள்விகள் – பதிலுடன்

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(TNPSC) தேர்வில் கேட்கப்பட்ட 3000 பக்கங்களை கொண்ட கேள்விகள் – பதிலுடன் 

 

 

 தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(TNPSC) தேர்வில் கேட்கப்பட்ட 3000 பக்கங்களை கொண்ட கேள்விகள் – பதிலுடன் 

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(TNPSC) தேர்வில் 

கேட்கப்பட்ட 3000 பக்கங்களை கொண்ட கேள்விகள் – பதிலுடன் 

வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் 

கீழே கொடுங்கப்பட்ட லிங்க் பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்

 

👉நடப்பு நிகழ்வுகள் 

👉இந்திய அரசியலமைப்பு 

👉வரலாறு 

👉புவியியல் 

👉அறிவியல் 

👉பொது அறிவு Qus 

👉கணிதம் 

👉இந்திய தேசிய இயக்கம் 

👉வேதியல் 

 

இவை அனைத்தும் அடங்கிய தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(TNPSC) தேர்வில் கேட்கப்பட்ட 3000 பக்கங்களை கொண்ட கேள்விகள் – பதிலுடன்  வினா விடைகள் PDF தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Download செய்து கொள்ள இங்கே Click செய்யவும்.

 

Your download will begin in 30 seconds.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button